โจทย์ฟิสิกส์

.
.
.

2 ความคิดเห็น:

Lha Saelao กล่าวว่า...

รถไฟที่เเล่นด้วยความเร็ว นาทีละ 22 m แล่นผ่านสะพานที่มีความยาว 1100 m .ใช้เวล 57 วินาที จงหาว่ารถไฟขบวนนี้ยาวกี่เมตร

Lha Saelao กล่าวว่า...

รถไฟที่เเล่นด้วยความเร็ว นาทีละ 22 m แล่นผ่านสะพานที่มีความยาว 1100 m .ใช้เวล 57 วินาที จงหาว่ารถไฟขบวนนี้ยาวกี่เมตร

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search